Kauhale a Limaloa

KauhaleoLimaloa

Kauhale a Limaloa (village of Limaloa)
 Hale o Pele (volcano pit)
 Kuahiwi o Haleakala (top of Haleakala)
 Hale Inikini (Indian house)
 Made on Hawai'i, Maui, Oahu, and Kaua'i

© 2011-20 Lois & Earl Stokes